Truyện thể loại: Anime

Truyện đã được chuyển thể thành film Anime
Truyện tranh Ta Là Vua Pháp Sư
16,735,794

Ta Là Vua Pháp Sư

Truyện tranh Trọng Sinh Địa Cầu Tiên Tôn
4,042,866

Trọng Sinh Địa Cầu Tiên Tôn

Truyện tranh Chuyện của Yokai
1,051,598

Chuyện của Yokai

Truyện tranh Detchiage - Thầy Giáo Sát Nhân
162,981

Detchiage - Thầy Giáo Sát Nhân

Truyện tranh Phát ảnh từ thiện
5,248

Phát ảnh từ thiện

Truyện tranh Thần Bẫy được triệu hồi sang dị giới: Kẻ săn anh hùng
539,315

Thần Bẫy được triệu hồi sang dị giới: Kẻ săn anh hùng

Truyện tranh Người Ở Rể Mạnh Nhất
1,819,299

Người Ở Rể Mạnh Nhất

Truyện tranh Thịnh Thế Hoa Sủng: Tôi Bị Bắt Làm Tù Binh
1,272,452

Thịnh Thế Hoa Sủng: Tôi Bị Bắt Làm Tù Binh

Truyện tranh Luôn Có Thần Tiên Muốn Hãm Hại Ta
1,375,026

Luôn Có Thần Tiên Muốn Hãm Hại Ta

Truyện tranh Thất kiếm anh hùng
9,738

Thất kiếm anh hùng

Truyện tranh Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)
100,509

Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)

Truyện tranh Tinh Lộ Phù Thủy
25,582

Tinh Lộ Phù Thủy

Truyện tranh Nam Thần Baby Nhanh Vào Chén
28,395

Nam Thần Baby Nhanh Vào Chén

Truyện tranh Linh Sủng Manh Thê Giá Đáo
44,923

Linh Sủng Manh Thê Giá Đáo

Truyện tranh Lylun Eye
33,632

Lylun Eye

Truyện tranh Ngự Hồn
9,444

Ngự Hồn

Truyện tranh Cuộc sống của những Demi
7,250

Cuộc sống của những Demi