Truyện thể loại: Comic

Truyện tranh Châu Âu và Châu Mĩ
Truyện tranh Thợ Rèn Huyền Thoại
9,202,965

Thợ Rèn Huyền Thoại

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
11,103,980

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
6,321,556

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Tiểu Thư Bé Bỏng Đáng Yêu!
12,449,347

Tiểu Thư Bé Bỏng Đáng Yêu!

Truyện tranh Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô
4,844,043

Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô

Truyện tranh Đăng nhập Murim
3,307,493

Đăng nhập Murim

Truyện tranh Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt
3,438,177

Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt

Truyện tranh Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Người Giàu Nhất
9,856,039

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Người Giàu Nhất

Truyện tranh Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một
14,418,421

Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một

Truyện tranh Helltaker
259,683

Helltaker

Truyện tranh Niên Niên Hữu Ngư
53,872

Niên Niên Hữu Ngư

Truyện tranh Thảnh Thơi Thú Thế Chủng Chủng Điền, Sinh Sinh Tể
14,034,077

Thảnh Thơi Thú Thế Chủng Chủng Điền, Sinh Sinh Tể

Truyện tranh Công Tước, Loạn Vừa Thôi!
5,429,965

Công Tước, Loạn Vừa Thôi!

Truyện tranh Lục Tổng, Vợ Ngài Lại Lên Top Tìm Kiếm Nữa Rồi!
324,363

Lục Tổng, Vợ Ngài Lại Lên Top Tìm Kiếm Nữa Rồi!

Truyện tranh Tiên Sinh Nói Dối
1,270,745

Tiên Sinh Nói Dối

Truyện tranh Chuyện của Yokai
1,051,599

Chuyện của Yokai

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
28,466,788

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Những Mảnh đời Tan Vỡ
48,387

Những Mảnh đời Tan Vỡ

Truyện tranh Cách chiến thắng trận đấu
2,040,108

Cách chiến thắng trận đấu

Truyện tranh Linh Giai
52,374

Linh Giai

Truyện tranh Nhặt Được Hoa Khôi Về Làm Vợ
8,448,151

Nhặt Được Hoa Khôi Về Làm Vợ

Truyện tranh Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh
4,175,377

Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh

Truyện tranh Ballad X Opera
91,123

Ballad X Opera

Truyện tranh Vinh Quang Kiếm
263,950

Vinh Quang Kiếm

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
11,777,521

Lang Quân, Xin Đừng...!