Truyện thể loại: Live action

Truyện đã được chuyển thể thành phim
Truyện tranh Thợ Săn Đầu Tiên
4,750,684

Thợ Săn Đầu Tiên

Truyện tranh Người Tiên Phong
198,800

Người Tiên Phong

Truyện tranh Tình Yêu Trên Cùng Một Dòng
54,356

Tình Yêu Trên Cùng Một Dòng