Truyện thể loại: Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Truyện tranh Đêm Ngày Không Dứt
10,737,138

Đêm Ngày Không Dứt

Truyện tranh Danh Môn Chí Ái
50,230,542

Danh Môn Chí Ái

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
71,327,295

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Cao Đẳng Linh Hồn
10,192,316

Cao Đẳng Linh Hồn

Truyện tranh Đấu Hồn Đại Lục
3,344,025

Đấu Hồn Đại Lục

Truyện tranh Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
12,906,356

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm

Truyện tranh Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta
202,714

Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta

Truyện tranh Giản Giới
18,926,061

Giản Giới

Truyện tranh Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công
5,929,268

Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công

Truyện tranh Tiên Kiếm Bất Bại
2,643,191

Tiên Kiếm Bất Bại

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
33,267,881

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
39,380,907

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Tổng Tài Bá Đạo Cầu Ôm Ôm
2,069,692

Tổng Tài Bá Đạo Cầu Ôm Ôm

Truyện tranh Đưa mami về nhà
73,511,714

Đưa mami về nhà

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
44,290,459

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
38,124,012

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ
8,101,952

Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ

Truyện tranh Long Ẩn Giả
9,773,526

Long Ẩn Giả

Truyện tranh Tôi Sống Trên Hoang Đảo Cùng Các Em Gái
4,621,508

Tôi Sống Trên Hoang Đảo Cùng Các Em Gái

Truyện tranh Loạn Thế Tù Sủng: Thiếu Soái Bất Lương Của Ta
13,492,933

Loạn Thế Tù Sủng: Thiếu Soái Bất Lương Của Ta

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Tôn
212,191

Tuyệt Thế Thần Tôn

Truyện tranh Bắt Đầu Vùng Dậy Từ Việc Chơi Game Nghiêm Túc
422,176

Bắt Đầu Vùng Dậy Từ Việc Chơi Game Nghiêm Túc

Truyện tranh Toàn Chức Cao Thủ 2
777,324

Toàn Chức Cao Thủ 2

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
17,355,994

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta
1,157,714

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta