Truyện thể loại: Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
71,327,297

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Cung Quỷ Kiếm Thần
2,617,637

Cung Quỷ Kiếm Thần

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
23,365,102

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Hỏa Võ Anh Hùng
158,278

Hỏa Võ Anh Hùng

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
7,978,559

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Người Chơi Trở Về Từ Địa Ngục
81,003

Người Chơi Trở Về Từ Địa Ngục

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
287,543

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Anh Hùng Yếu
4,477,714

Anh Hùng Yếu

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
415,767

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Murim Thời Hiện Đại
1,443,799

Murim Thời Hiện Đại

Truyện tranh Dị Tộc Trùng Sinh
23,706,795

Dị Tộc Trùng Sinh

Truyện tranh Hắc Thiên Long - Phong Thần Ký
165,996

Hắc Thiên Long - Phong Thần Ký

Truyện tranh Chiến Binh Từ Thế Giới Khác
5,103,037

Chiến Binh Từ Thế Giới Khác

Truyện tranh Song Hồn
514,251

Song Hồn

Truyện tranh Cuồng Long
1,059,327

Cuồng Long

Truyện tranh Cửa Hàng Thông Thiên Giới
6,523,995

Cửa Hàng Thông Thiên Giới

Truyện tranh Vua Thăng Cấp
12,567,983

Vua Thăng Cấp

Truyện tranh Baki dou (2018)
993,547

Baki dou (2018)

Truyện tranh Ngã lão ma thần
3,125,602

Ngã lão ma thần

Truyện tranh Siêu Cấp Thôn Phệ Hệ Thống
432,605

Siêu Cấp Thôn Phệ Hệ Thống

Truyện tranh Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
1,243,050

Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân

Truyện tranh Phi Lôi Đạo
4,963,142

Phi Lôi Đạo

Truyện tranh The dungeon Master
3,787,796

The dungeon Master

Truyện tranh Toàn Cầu Cao Võ
7,217,895

Toàn Cầu Cao Võ

Truyện tranh Huyền Thoại Diệt Thế Độc Long
611,606

Huyền Thoại Diệt Thế Độc Long