Truyện thể loại: Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
44,290,459

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
38,124,012

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
25,386,009

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
7,919,405

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
42,610,974

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Cao Năng Lai Tập
3,267,263

Cao Năng Lai Tập

Truyện tranh Đô Thị Chí Tôn
9,181,675

Đô Thị Chí Tôn

Truyện tranh Thần Cấp Thấu Thị
10,902,820

Thần Cấp Thấu Thị

Truyện tranh Chiến Đỉnh
10,995,264

Chiến Đỉnh

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
6,321,554

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới
3,512,993

Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
33,752,365

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
53,175,859

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Eden - Một Thế Giới Vô Tận!
3,446

Eden - Một Thế Giới Vô Tận!

Truyện tranh Kết Cục Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết
4,265,731

Kết Cục Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày
1,917,045

Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
18,361,130

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Vô Địch Kiếm Vực
6,549,254

Vô Địch Kiếm Vực

Truyện tranh Nghịch Thiên Chí Tôn
3,027,389

Nghịch Thiên Chí Tôn

Truyện tranh Đại Ma Hoàng Thường Ngày Phiền Não
1,859,801

Đại Ma Hoàng Thường Ngày Phiền Não

Truyện tranh Ta là Đại Hoàn Đan
552,399

Ta là Đại Hoàn Đan

Truyện tranh Ta Điên Cuồng Thăng Cấp
3,679,542

Ta Điên Cuồng Thăng Cấp

Truyện tranh Linh Tôn Chi Tử
4,112,358

Linh Tôn Chi Tử

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
415,767

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
48,334,932

Nghịch Thiên Kiếm Thần