Truyện thể loại: Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý
Truyện tranh Từ Chức Nghiệp yếu nhất trở thành '' Thợ Rèn'' mạnh nhất
301,099

Từ Chức Nghiệp yếu nhất trở thành '' Thợ Rèn'' mạnh nhất

Truyện tranh Thợ Rèn Huyền Thoại
9,202,965

Thợ Rèn Huyền Thoại

Truyện tranh Hard Core Leveling Warrior ss2
2,183,527

Hard Core Leveling Warrior ss2

Truyện tranh Người Chơi Không Thể Thăng Cấp
3,151,144

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
38,124,013

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Long Ẩn Giả
9,773,526

Long Ẩn Giả

Truyện tranh Nanyak
4,174,556

Nanyak

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
25,386,010

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
10,512,315

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Người Chơi Trở Về Từ Địa Ngục
81,003

Người Chơi Trở Về Từ Địa Ngục

Truyện tranh Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju
3,250,490

Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
33,752,369

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
26,406,193

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Eden - Một Thế Giới Vô Tận!
3,446

Eden - Một Thế Giới Vô Tận!

Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến
556,931

Nhân Trùng Đại Chiến

Truyện tranh Her Life is Comicalized
21,167

Her Life is Comicalized

Truyện tranh Nghịch Thiên Chí Tôn
3,027,389

Nghịch Thiên Chí Tôn

Truyện tranh Khát Vọng Trỗi Dậy
5,041,457

Khát Vọng Trỗi Dậy

Truyện tranh Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất
5,990,242

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
415,767

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Một mình dạo quanh hầm ngục
4,477,062

Một mình dạo quanh hầm ngục

Truyện tranh Nơi mà ngôi sao băng rơi xuống, hãy đợi ở đó
97,725

Nơi mà ngôi sao băng rơi xuống, hãy đợi ở đó

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
7,230,363

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ
17,944,548

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Truyện tranh Đăng nhập Murim
3,307,493

Đăng nhập Murim