Truyện thể loại: Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Truyện tranh Đêm Ngày Không Dứt
10,737,138

Đêm Ngày Không Dứt

Truyện tranh Danh Môn Chí Ái
50,230,542

Danh Môn Chí Ái

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
71,327,295

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Võ Đang Kỳ Hiệp
1,730,321

Võ Đang Kỳ Hiệp

Truyện tranh Cao Đẳng Linh Hồn
10,192,316

Cao Đẳng Linh Hồn

Truyện tranh Trở Lại Thành Người Chơi
1,993,940

Trở Lại Thành Người Chơi

Truyện tranh Kĩ Nguyên Của Anh Hùng
275,443

Kĩ Nguyên Của Anh Hùng

Truyện tranh Đấu Hồn Đại Lục
3,344,025

Đấu Hồn Đại Lục

Truyện tranh Ánh Sáng Cuối Con Đường
26,795,675

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Truyện tranh Toàn trí độc giả
6,053,373

Toàn trí độc giả

Truyện tranh Thợ Rèn Huyền Thoại
9,202,964

Thợ Rèn Huyền Thoại

Truyện tranh Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
12,906,356

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm

Truyện tranh Cung Quỷ Kiếm Thần
2,617,635

Cung Quỷ Kiếm Thần

Truyện tranh Người Chơi Lỗi
6,055,659

Người Chơi Lỗi

Truyện tranh Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta
202,714

Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta

Truyện tranh Giản Giới
18,926,061

Giản Giới

Truyện tranh Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công
5,929,268

Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công

Truyện tranh Người Chơi Không Thể Thăng Cấp
3,151,143

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp

Truyện tranh Tiên Kiếm Bất Bại
2,643,191

Tiên Kiếm Bất Bại

Truyện tranh Tiêu diệt ác nhân
178,681

Tiêu diệt ác nhân

Truyện tranh Phá Bỏ Giới Hạn
2,035,225

Phá Bỏ Giới Hạn

Truyện tranh Vua Trộm mộ
22,789,412

Vua Trộm mộ

Truyện tranh Ta Là Vua Pháp Sư
16,735,797

Ta Là Vua Pháp Sư

Truyện tranh Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS
4,517,771

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
33,267,881

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên